Nieuwsbrief 3-5-2016

            Nieuwsbrief   3-5-2016

Beste Leden,

Hierbij even een update over onze vereniging.

Wij kunnen terug zien op een succesvol winter training seizoen. Dit is voor de financiële
situatie van onze vereniging heel belangrijk, tijdens deze maanden kunnen wij
dankzij het extra trainings geld en de barinkomsten een financieel buffertje
opbouwen.

Ook onze eerste wedstrijd was bijzonder succes vol. Op de eerste plaats doordat
praktisch alle leden op meer en mindere wijze hun schouders eronder gezet
hebben, er was zelfs sprake van een "samen zijn wij sterk" gevoel, wat een
vereniging ook moet hebben bij dergelijke evenementen. Het succes van een
vereniging, of het nou een voetbal,tennis,renvereniging is, de club staat of
valt door de vrijwilligers van de club. 
De renbaan ,het terrein, de kantine, de materialen, de voorbereiding,
alles was netjes geregeld, het zag er prachtig uit. Natuurlijk zijn er
kritische puntjes, links of rechts, perfect is er niets, maar daar leren wijvan.

Het bestuur bedankt daarom iedereen nogmaals die zijn steentje heeft bijgedragen,
en hoopt dit succes te kunnen herhalen op 16 okt. onze 2e wedstrijd.

Vóór de wedstrijd is er flink gerenoveerd om alles zo netjes mogelijk te krijgen, de
rail/het juryhuis/de vlakplaat/de waterton/het geluid/de tijdwaarneming en het
loopvlak, wat veel werk geweest is, maar uiteindelijk zeer succesvol.

Bij onze laatste Algemene Ledenvergadering maart 2016 is vermeld dat Gust Horemans
voorzitter en Marijke Groos penningmeester, stoppen met hun bestuurlijke taken,
de trein rolt nu, natuurlijk blijven zij, net als alle leden, hun steentjebijdragen.( besproken
op vergadering 19 maart 2016, zie notulentekst van deze vergadering)

"Nu alles op de rails staat als GWRV en er structuur
is in de club,stoppen Gust en Marijke einde dit jaar als bestuursleden en
kunnen deze taken met begeleiding eind oktober overgenomen worden. Gust en
Marijke blijven verantwoordelijk voor hun taken tot de ALV 2017.  Alle
leden krijgen de opdracht rond te kijken en te vragen wie hun zal vervangen."

 

De tijd vliegt , het is belangrijk om onder de leden of toekomstige leden te informeren wie de
plaatsvervangers zullen worden, eind oktober moet dat bekend zijn.

Het bestuur wenst iedereen plezierige sportieve wedstrijden en of trainings plezier met hun
honden.

Namens hetbestuur: GWRV

Gust Horemans a.i. voorzitter

Elke Versluis a.i. secretaris

Marijke Groos a.i. penningmeester

Sjef Verkerk a.i. baancommissaris

Tiny Mulkens a..i. materialencommissaris

Ron Scheepers a.i. commissaris